urbanistická studie obce petrůvky

2001_petruvky_01_big

(spol. s ing. arch. a. jenčkovou)