kulturní dům zaječí

náhled

 

realizace červenec 2019 – říjen 2020

kulturní dům se samoobsluhou a pohostinstvím v centru zaječí

investor obec zaječí

generální dodavatel stavby stavební firma plus s.r.o. hodonín

statika ing. pavel šale, ing. ondřej čuma

pbř ing. zbyněk tuček

ut – ing. jozef brezanský

zti  – ing. kamil kořistka

vzt – ing. jiří hájek

el – ing. vykoupil

slp alexa-projekce s.r.o. – ing. karel alexa

starý průvod zaječí QAXS7954 WXGZ8816 MLWA6306