novostavba farního kostela seslání ducha svatého se zázemím brno – líšeň

oltář seslání ducha svatého
křížová cesta na skle pásového okna z jihu

epištolní strana lodi

c0066c007zakres 1_1 zakres 2_new