obnova dělnického domku v rosicích

dvorek rosice

Jižní průčelí

realizace 2017

dům původem z 20. let 20. století se dočkal 21. století bez výraznějších úprav (jako téměř jediný v původně homogenní dělnické kolonii pro zaměstnance místních skláren) – posledních více než 10 let již nebyl obýván, proto jeho obnova musela být zevrubná.  k původnímu 2+1 v přízemí přibylo zvednutím korunní římsy o půl metru obytné podkroví.

investor manželé jenčkovi

 

uliční průčelídvorní průčelíuliční fasáda rosicejižní fasáda rosicedříve uliční pohleddvorní pohled dříve